Case: MBO Amersfoort

Huisstijloplossing voor MBO Amersfoort

MBO Amersfoort biedt jonge mensen een opstap naar een volwaardige rol in de maatschappij. Studenten vinden daar een inspirerende en levendige werk- en leeromgeving, waarin zij zich kunnen voorbereiden op hun maatschappelijke rol als vakman, werknemer en verantwoordelijke, zelfbewuste burger.

Klantcase:
MBO Amersfoort wilde zelf eenvoudig communicatiemiddelen kunnen maken voor de verschillende studierichtingen/scholen binnen dezelfde huisstijl, zoals e-mailnieuwsbrieven, flyers A4/A5, folders A5 en posters in A3-formaat.

Oplossing:
Met Docufiller kan MBO Amersfoort vanaf 2013 in eigen templates zelf posters, flyers en andere middelen vullen met tekst en beeld uit hun eigen mediabank met behoud van de huisstijl. Ook maken zij gebruik van de module E-mailings om zelf e-mailnieuwsbrieven te versturen.