Terug naar de case

De ervaringen van Marijke van Loenen beleidsmedewerker Marketing & Communicatie met Docufiller

Rijn IJssel is met ruim 11.000 studenten de grootste school voor middelbaar beroepsonderwijs en educatie in Gelderland. Maar door de kleinschaligheid voelen studenten zich snel thuis bij Rijn IJssel. De school beschikt over 23 locaties in Arnhem, Wageningen en omstreken.

Wat was de aanleiding om op zoek te gaan naar een online opmaakprogramma?
"Rijn IJssel was op zoek naar een snelle, eenduidige manier om diverse communicatiemiddelen te maken. Een eenvoudige tool waarmee ook andere afdelingen dan Marketing & Communicatie zelf communicatiemiddelen binnen de huisstijl konden maken en aanpassen."

Welke modules gebruikt u?
"Sinds maart 2016 gebruikt Rijn IJssel Docufiller, inclusief de modules E-mailings en Mediabank. 21 actieve gebruikers werken ermee. We gebruiken Docufiller voor het maken van posters, folders, uitnodigingen, banners, nieuwsbrieven. In de toekomst willen we Docufiller nog gaan gebruiken voor de bewegwijzering en sociale media banners."

Wat heeft de doorslag gegeven voor het gebruik van Docufiller?
"Tijd- en kostenbesparing, huisstijlbewaking, goede backoffice en support."

Waarop moeten organisaties bij implementatie zich voorbereiden? Hoe hebt u dat aangepakt?
"Het is slim om veel verschillende templates te bekijken om te zien wat de mogelijkheden en beperkingen van Docufiller zijn. Als je werkt met een ontwerpbureau, moet je zorgen voor goede afstemming met Docufiller. En na een aantal testtemplates gewoon beginnen! Maak tijd om de templates te gebruiken en de gebruikers te trainen. Gelukkig helpt Docufiller je snel en is zeer flexibel om aanpassingen te realiseren."

Wat vinden de gebruikers er (gemiddeld) van?
"Afhankelijk van de templates: gemakkelijk. Het is vooral prettig dat je snel kleine aanpassingen en verbeteringen kan aanbrengen. Met tabellen en nieuwsbrieven moet je even handigheid krijgen. Dus gewoon vaak gebruiken."