Terug naar cases

Klant aan het woord
ROC Kop van Noord-Holland

Hester Visser van ROC Kop van Noord-Holland over Docufiller.

ROC Kop van Noord-Holland, kortweg ROC KOP NH, is een onderwijsinstelling met 1 centraal bureau en 4 onderwijslocaties. Bij het ROC Kop NH werken 344 mensen.

Wat heeft de doorslag gegeven voor het gebruik van Docufiller?

"We zochten naar een manier om de opmaak van nieuwsbrieven en uitnodigingen uit te laten voeren door medewerkers van onze verschillende onderwijsafdelingen, die geen ervaring hebben met opmaakprogramma’s.

Het werken met Docufiller is zo eenvoudig als werken met Word, zodat iedereen ermee aan de slag kan. Als communicatieafdeling kunnen we als beheerder zicht houden op het proces en waar nodig ondersteunen en bijsturen. De output ziet er professioneel uit en bovenal: de ROC-uitstraling is gewaarborgd."

Wat vinden de gebruikers er van en waarvoor gebruiken jullie Docufiller?

"De gebruikers vinden dat Docufiller prettig werkt en gebruiksvriendelijk is, met een mooi eindresultaat. Daarnaast ervaren de gebruikers Docufiller als heel intuïtief.

De communicatiemiddelen die we met Docufiller maken zijn nieuwsbrieven (pdf/html), uitnodigingen en visitekaartjes."

Hoe is de behoefte ontstaan aan een andere opzet van grafische producties?

"Een van onze opleidingsmanagers had in Word een nieuwsbrief gemaakt om ouders en leerlingen te informeren. Collega’s wilden dat voorbeeld volgen. We zochten naar een manier om voor alle nieuwsbrieven eenzelfde uitstraling te hanteren. Datzelfde gold voor de uitnodigingen voor diploma-uitreikingen. Er bestonden diverse formats, en we hadden behoefte om één eenduidige ROC-uitstraling te hanteren."

Aan welke doelen van ROC Kop van Noord-Holland levert Docufiller een bijdrage?

"Het ROC Kop van Noord-Holland biedt onderwijs van hoge kwaliteit, uitgevoerd door betrokken professionals, gericht op de professionals van de toekomst. Een persoonlijke aanpak is daarbij het uitgangspunt. Daarnaast willen we ouders in toenemende mate betrekken bij het onderwijsproces. Professionele, persoonlijke en heldere communicatie spelen binnen onze organisatie dus een belangrijke rol. Docufiller biedt ons daarbij ondersteuning."